Lichaamstaal zegt meer dan duizend woorden…


Mijn site www.stilstaanbijbewegen.nl is de site voor de zorgverzekering, waar ik als Paramedisch natuurkundig Therapeut bij de BATC ben ingeschreven. Daarin staan de paramedische ingangshoeken, de technieken en de methodieken die ik gebruik.

Deze 2e site, www.stilstaanbijbewegen.eu  gaat ook over trainingen en bijscholingen die los staan van het verzekeringswezen.  Zowel de individuele trajecten als de groepstrainingen gaan over het eigen leiderschap. Je bent jouw eigen coach. Voor mij als trainer, coach, leraar en therapeut is een ding heel belangrijk: dat mensen zichzelf mogen en kunnen zijn, en lekker in hun vel zitten. Dat mensen in vrijheid de eigen verantwoordelijkheid nemen door aanwezig te zijn en een plaats in te nemen. Het gaat om bewuster worden van eigen lichaamsignalen en daarmee iets te doen. Een coach zijn in zelfmanagement, zodat de binnenwereld samenvalt met dat wat je aan de buitenwereld laat zien. Congruent ZIJN.

 

Ik bied trainingen aan die gaan over aandacht geven. Het is zorg op maat. Ik ga uit van het 4 dimensionale mensbeeld, Mind, Emoties, Lichaam en Spiritualiteit. (MELS)

Verschijnselen maken deel uit van de belevingswereld.

Sinds 1994 heb ik een praktijk,:” Stilstaan Bij Bewegen”.De houding van je lichaam heeft invloed op hoe je in het leven staat

en andersom, wat je denkt en voelt vertaalt zich in je lichaam. Zet je je voeten helemaal neer, of houdt je jezelf achter, in of op en hoog, zodat je ook geen verbinding met de aarde maakt of een plek inneemt?

Hoe is dat bij jou?
We praten en werken vanuit de lichaamsbeleving. Ik biedt werkvormen aan waardoor je ervaart dat je een eigen plek inneemt, je concreet en ontspannen aanwezig bent.

In plaats van symptoombestrijding  ben ik met mensen op zoek naar de oorzaak van verschijnselen, om deze vervolgens als dat nodig is, te herprogrammeren.  Het gaat over zingeving, “waarom ben ik op aarde, wat geeft mij zin?”

Het lichaam is een duidelijke raadgever. Door aandachtig te ervaren wat een verandering in houding en beweging met gedachtes en gevoelens doet en andersom, kun je klachten in krachten omzetten, vertrouwen vergroten en energie laten stromen. Bij voelend waarnemen en stil te staan bij wat het lichaam te vertellen heeft, wordt zelfmanagement gestimuleerd. Door inzichten te ervaren verbetert de kwaliteit van leven.


Doelgroep: Voor mensen van 5 - 85 jaar of ouder.

Wil je:

- zin geven aan je leven en er iedere dag zin in hebben

  1. -vitaal zijn zodat je jouw energie voelt stromen?

  2. -balans verkrijgen en behouden?

  3. -minder last hebben van fysieke of mentale klachten en deze omzetten in krachten?

- je lekker in je vel voelen?

- Inzicht in wat jou al of niet beweegt?

- een cariere - of groeistap maken?

- duidelijker overkomen zodat anderen je beter begrijpen?

- in jouw “standpunt” geloven en deze letterlijk benen en voeten geven waardoor je het duidelijker neerzet?                                       

  1. -inzicht krijgen in eigen houding en gewoontes?

  2. -persoonlijker in relaties zijn, thuis, op het werk en in de vrije tijd?


Maak dan een afspraak. 

Via de houding en de beweging van jouw lichaam kom je bij de sleutel tot de aanpak.

In samenspraak komen we tot een passend vervolg.


Het gevolg is: meestal verdwijnt de pijn, meer energie, een betere concentratie, een toenemende helderheid van denken, meer geduld en beter bestand tegen stress. Meer aanwezigheid en uitstraling.


Bij methodieken kunt je de verschillende technieken die ik gebruik bekijken.

In mei 2013 is mijn boek uitgekomen “Stilstaan bij bewegen. De taal van het lichaam herkennen”. Het boek is een levenswerk en kan jouw reis extra verdieping geven.

In oktober 2017 begint, met dit boek als leidraad, voor de 4e keer een zesdaagse training, verspreid over 6 maanden.

We geven in dit huis mensen de gelegenheid om lezingen en stoelavonden mee te maken. Het gaat allemaal over bewustwording. Zie daarvoor de agenda.
 

Welkom in het Energetisch centrum. Het huis van licht in Apeldoorn waar ik samen met Henk Nagel woon en werk. www.hjnagel.nl