Methodieken:


Alle methoden vergroten bewustzijn en de start is altijd fysiek.

Bewust worden is een ontwikkeling van het waarnemend ervaren.

In eerste instantie wordt er gewerkt met het Aandachtig zijn, om zo het waarnemend bewustzijn te stimuleren.


Wat voel ik, doe ik en denk ik daarbij? Het gaat om aandacht ofwel ‘mindfulness’, onszelf te zien als een geheel waarin de geest en het lichaam met elkaar in verband staan. De diverse technieken kunnen ons bewustzijn hiervan verdiepen. Ieder mens doet datgene wat past en wat  binnen zijn mogelijkheden ligt.

                                                                     

  1. 1.Fysieke oefeningen  

    Wat je jezelf voorstelt druk je uit.

    Het is de intentie en de beleving die de handeling kleur geeft.

                                                   

  1. 2.Voice Dialogue

    Het gaat om aansturing en liefdevolle acceptatie van alle deelpersoonlijkheden die je in je hebt en 

    die in jouw eigen tijd een plaats te geven. Deze vrijheid en verantwoordelijkheid beginnen bij jezelf.

  

                                                         

3. Deep Memory Processing ofwel Reincarnatiewerk

    We kunnen de oorsprong of de geschiedenis niet veranderen. Wel de manier hoe we ermee 

    omgaan, hoe we er tegen aan kijken. Onbewust nemen we onze geschiedenis met ons mee in ons

    lichaam en onze geest, in onze lichaamscellen en energievelden. Bewustzijn ook op diepere lagen in

    ons geeft meer vrijheid. We hebben de keuze om dingen achter ons te laten, of juist in te zetten  

    wat we eigenlijk zijn vergeten.


               

  1. 4.Voorouder-energie

    We kunnen ons gesteund voelen door ons achterland en met trots een plek innemen nu op aarde

    en deze ervaring aan onze kinderen meegeven. Iedereen is in wezen een vrij en onafhankelijk

    mens.


                                

  1. 5.Entiteiten, gewenste en ongewenste

    Entiteiten zijn lichaamsvreemde energieën die ongewenst zijn als we er ziek van worden of

    vervreemd raken van onszelf. Gewenste entiteiten brengen ons in onze kracht.


                                                                  

  1. 6.Heart of Soul Healing

    Dit is een eenmalige, diepgaande reinigingsmethode van lichaamsvreemde energieën en

    projecties van anderen.


                  

7. Zielen-energie

    Wie ben ik eigenlijk en waarom ben ik hier op aarde? Soms weten we hier geen antwoord op. Er

    zijn momenten in ons leven dat we niet meer zo helder hebben wat nu de zin is van ons bestaan.

    Soms staan we op een kruispunt en weten niet te kiezen welke kant we op moeten.


8. Reconnective Healing  

    Reconnective Healing is een nieuwe vorm van heling. Het sluit ons opnieuw aan op de energielijnen

    van het universum en eveneens op de energievelden rondom ieder van ons.


  1. 9.De stoel met de URIM code en de Bron-stoel

    Als aanvulling op bovenstaande technieken werkt deze stoelen als een energie-schoonmaker, een   

    opwekker van energie. Ook na verwerking van (zeer) traumatische ervaringen, is het heerlijk om   

    dan op de stoel te zitten.