Begeleiden via het lichaam door stil te staan bij het bewegen omdat:


De taal van het lichaam meer zegt dan 1000 woorden.


Je door lichaamssignalen eerder kunt zien, horen voelen kortom meer waarnemen wat jouw eigen reacties zijn en  wat de ander (eigenlijk) bedoelt.


De invloed van de in- en uitademing wordt vaak onderschat, terwijl het de basisbeweging is van het leven: het geeft ons ruimte en de vrijheid om verbinding te maken of los te laten.


Bij het ervaren dat we een lichaam hebben gaan we uit het hoofd en zijn we dichter bij ons zelf.  


We door het lichaam een plaats innemen, we zijn zichtbaar en concreet aanwezig.


Door lichaamsblokkades op te lossen gaat energie stromen in ons zelf en tussen mensen.


Zelfmanagement wordt blijvend geïnitieerd, waardoor de verantwoordelijkheid voor de mens zelf sneller wordt opgepikt en dat werkt zeer bevrijdend.


We door het lichaam gescheiden zijn van elkaar en daardoor bestaan er meer mogelijkheden verbindingen aan te gaan, waarin ieder de eigen verantwoordelijkheid en vrijheid gaat ervaren.


Mensen die lekker in hun vel zitten zijn thuis in hun lichaam en daardoor meer zichzelf.Leerdoelen:  De cursisten leren:


het lichaam kennen door ervaringen op te doen die in het boek beschreven worden


dat het lichaam onlosmakelijk verbonden is met de geest


dat het lichaam aan de wetten van de zwaartekracht en opwaartse kracht onderhevig is en dat

deze de lichaamsspanning en het gehele welbevinden beïnvloeden


dat ‘aanwezig zijn’ te maken heeft met aandacht, de aandacht die je jou zelf geeft, waar je ook bent.     

De interactie met de buitenwereld speelt daarin een grote rol.


hoewel het lichaam de optelsom is van het verleden, en tussen de toekomst en het verleden in staat,

gaat het om het HIER en NU beleven.


door aandacht gaat energie stromen in en buiten het lichaam. Energie volgt aandacht.


bewust te worden van de non-verbale aspecten, waaronder het ademgebruik bij jezelf en de ander en van

hoe je jou zelf heel concreet neer kunt zetten.


het gaat om present en aanwezig zijn in wat je doet, voelt en denkt.

zodat de buitenkant datgene uitstraalt wat je van binnen voelt.


dit bij elkaar waarnemen, en ook kunnen we zien en ervaren hoe iemand in zijn kracht kan komen te staan,

door het gewicht bewust neer te zetten en de intentie helder te hebben.


Bij aanvang van de lesdag wisselen we uit hoe de stof in iederes leven wordt ervaren en beleefd.


De cursist werkt aan een bredere professionalisering


De cursist is in staat om een diepergaand contact met anderen op te bouwen en te onderhouden.

I.     Zorgt dat hij zelf en de ander een veilige omgeving heeft;

I.2   Handelt naar beroepsethische normen in de interactie met de cliënt.

I.3   Kan weerstand waar nodig bespreken en doorbreken.

I.4   Kan een langdurend traject begeleiden tot herstel is bereikt, zowel psychisch als lichamelijk.


De cursist doorziet symbolieken, analogieën en verbanden.

II    Kan analogieën herkennen en gebruiken.

II.2  Is in staat om gebruik te maken van metaforen.

II.3  Kan verbanden tussen verschillende gedragspatronen en gebeurtenissen herkennen, duidelijk maken en

       waar mogelijk veranderen door te werken op de onderliggende energetische en fysieke zwaktes,

       storingen en belastingen: de wortel, zeg maar de oorzaak van klachten.


Overzicht lesstof:


De leidraad is het boek ‘Stilstaan bij bewegen’.
De hoofdstuk indeling wordt gevolgd en verspreid over 6 dagen wordt het volgende behandeld:

I   De kracht van aandacht

I   De voeten dragen het standpunt

II    De benen gaan en staan

III   Het bekken is het centrum van het lichaam

III   Het diafragma deelt

IV    De rug is de verticale as

V     De schouders zijn de hefboom voor de armen

VI    De nek draagt het hoofdDe idee ‘ Bewustzijn van denken, doen en voelen geeft energie’ komt steeds naar voren door besef te ontwikkelen op:

-de neutrale houding van het lichaam

-de dualiteit van prikkels ontvangen en uitzenden

-de dualiteit dat de mens uit delen bestaat en toch een geheel is

-het uit balans en in balans zijn

-energie volgt aandacht en van aandacht krijg je energie

-de dualiteit van willen, kunnen en moeten

-de dualiteit van wat hoort bij mij en wat is van de ander?

-wat hoort er nu bij mij?

-wij zijn meer dan dat we denken dat we zijn.Totale studiebelasting: (Globaal)


           Contacturen: 6  keer een dag van 7 uur = 42 uur


            Per persoon verschilt het hoe je dit in je leven kunt passen. Het is een vaardigheidstraining, waarin                                                                

            het lichaam als instrument gezien wordt en dat instrument kunnen we dag en nacht beleven.

           

Spelenderwijs en met respect en liefdevol waarnemen van het dagelijks leven, zonder oordeel  over jezelf of over anderen, kan een gewoonte worden. Dus dat doe je op een gegeven moment vanzelf.


Lokatie:

            Bij maximaal 8 aanmeldingen wordt de training gehouden op  de Arnhemseweg 271 7333 NB  Apeldoorn.

         

Data    In 2017 op: 13 oktober, 3 november, 8 december, 19 januari, 16 februari en 16 maart 2018.Prijs:   € 900,- voor 6 dagen, inclusief koffie, thee, soep, lunch en lesmateriaal.                 

            En natuurlijk het boek.


Heb je interesse in deze bijscholing, dan kunt je je voor de bijscholing in 2017 aanmelden tot 6 oktober 2017.

Daarna laat ik weten of de training doorgaat of niet.
Hartelijke groet,


Margot Groot

Arnhemseweg 271

7333NB Apeldoorn

Tel: 055 53 45 264 M 06 12 44 83 40

www.stilstaanbijbewegen.nl

 

               

                Zes daagse bijscholing

de taal van het lichaam herkennen


Om mijn boek en de taal van het lichaam lijfelijk te ervaren bied ik bijscholing van 6 dagen aan, op 2e of 3e vrijdagen van de maand vanaf 13 oktober 2017 tot 16 maart 2018. Ervaringen van de eerdere bijscholingen kun je bij Reacties 2 lezen.

De taal van het lichaam wordt bepaald door hoe wij al of niet ons gewicht in de voeten op aarde neerzetten. Veel fysieke, emotionele en interactie klachten  kunnen ontstaan doordat we ons gewicht niet helemaal neerzetten. Door te luisteren en te kijken naar de lichaamsignalen of deze eerder te onderkennen zijn we preventief bezig. Het zelfherstellend vermogen wordt geactiveerd en gerevitaliseerd. Daarbij wordt bewustwording vergroot, waardoor gewoontes kunnen veranderen en verergering van fysieke en mentale klachten kan worden voorkomen. Het streven  van de training is een algehele verbetering van de combinatie lichaam en geest.

Het werken in een groep biedt de mogelijkheid de ervaringen te delen en met elkaar te werken, zodat het waarnemend bewustzijn wordt vergroot en je meer van het eigen lichaam en dat van anderen gaat genieten.


TerugHome_2.htmlHome_2.htmlshapeimage_1_link_0